This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Aanleg biodiversiteitstuin Tilburg

See all locations on the map

De Gemeente Tilburg, ECNC en Het Corpac Huis, een kantorenverzamelgebouw aan het Reitseplein in Tilburg, gaan een biodiversiteitstuin aanleggen, en groene elementen aanbrengen in de omgeving van Het Corpac Huis.

Download as iCalendar

Period 27/05/2010
Event location Reitseplein 1, Tilburg
Host Het Corpac Huis en gemeente Tilburg
Event URL http://www.biodiversiteitbrabant.nl/index.php?pagina_id=77
Contact person Ben Delbaere
Email address: delbaere@ecnc.org
Theme(s)
Target group(s) Families , Adults
Type Garden / Gardening Garden / Gardening

Het Corpac Huis, een kantorenverzamelgebouw aan het Reitseplein in Tilburg, heeft in samenspraak met ECNC het plan opgevat om een biodiversiteitstuin aan te leggen en om groene elementen aan te brengen in de omgeving van Het Corpac Huis. Om de mogelijkheden te onderzoeken is ook de gemeente Tilburg bij dit plan betrokken, als eigenaar van een groot deel van de grond.

Er is gekeken naar de mogelijkheid tot aanleg van verschillende groene elementen die ruimte bieden aan diverse dier- en plantensoorten en die een aangename en aantrekkelijke omgeving creëren voor gebruikers en bezoekers van het gebouw. Daarbij moet worden gedacht aan het planten van hagen, de aanleg van perken voor bloemen, een poel en een groen dak en het inschakelen van kunst en beleving.

Door de voorgestelde maatregelen zal een variatie aan planten- en diersoorten mogelijkheden krijgen om zich te vestigen rond Het Corpac Huis. Ook het verschijnen van zeldzame soorten moet mogelijk zijn in combinatie met een doelmatig beheer van het complex.

De aan te brengen voorzieningen zullen niet alleen de biodiversiteit rond Het Corpac Huis ten goede komen, maar ook bijdragen aan de uitstraling van het gebouw en een aangename en gezondere omgeving scheppen voor gebruikers en bezoekers.