This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event 6de Internationale Algen Congres

Microalgen zijn het afgelopen decennium veel onderzocht als belangrijke grondstof voor de productie van biobrandstoffen. Onlangs werd de ontwikkeling en de focus veranderd in de richting van het gebruik van microalgen in voedsel, veevoer, materialen en de chemische sector. Het potentieel van micro-algen en aquatische biomassa is enorm. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.
 
Op het 6e Internationale Algencongres worden fundamentele onderzoeksvragen besproken maar ook demonstratieprojecten. Het congres behandelt schaalbaarheid en duurzaamheid van het proces van algenproductie en raffinaderij. Zeven verschillende sessies worden gepland met vertegenwoordigers van de industrie en vooraanstaande algen onderzoekdinstituten. Op 5 december in de middag is een excursie naar de recent geopende algenkas in Lelystad (ACRRES) onderdeel van het programma.
 
 

Download as iCalendar

Period [04/12/2012 - 05/12/2012]
Event location Floating Pavilion, Rotterdam Tillemakade 99, 3072 AX ROTTERDAM
Host DLG Benelux
See the agenda http://www.algaecongress.com/Programme/page/4022/
Event URL http://www.algaecongress.com/
Contact person Christie de Vrij. porjectmanager
Email address: christie.devrij@dlg-benelux.com
Phone: + 31 (0)348 484 004
Theme(s) Food , Others
Target group(s) Adults
Type Meeting (seminar / conference / symposium / festival) Meeting (seminar / conference / symposium / festival)

Microalgen bevatten grote hoeveelheden lipiden, eiwitten en koolhydraten, die allemaal kunnen worden gebruikt voor verschillende markten. Voor biobrandstoffen alleen, lijkt microalgen-productie te duur, maar in een bioraffinage concept waarbij de verschillende verbindingen worden geïsoleerd, blijft algen biobrandstof een haalbare optie. Wereldwijd worden veel fundamentele onderzoeken, proef- en demonstratieprojecten ontwikkeld.
 
De industrie werkt aan het mogelijk maken van commerciële productie van microalgen. Zeer interessant daarbij is de lezing van Dr Schoondorp, hoogleraar new business development aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Zij zal op het International Algae Congress in Rotterdam een nieuw business model presenteren waarin geld niet de enige uitwisselingseenheid is. De kunst van de samenwerking is één van de pijlers waar new business modellen op gebaseerd zijn.
 
 
Op het 6de Internationale Algen Congres zijn veel sprekers betrokken van grote projecten binnen en buiten Europa. De heer Olivares, uitvoerend directeur van de Nationale Alliantie voor geavanceerde biobrandstoffen en Bioproducts (NAABB), een consortium van meer dan 30 instellingen, informeert de deelnemers over de ambitieuze projecten in de VS.

Het GreenStars Project, vertegenwoordigd door Dr Siaut, lid van het BIOCORE projectteam op het Rotterdamse congres, ambieert al in 2016 industriële prototypes op basis van state-of-the-art technologieën te hebben ontwikkeld, die het bouwen van levensvatbare economische en ecologische modellen mogelijk maken.

Voor Noord-West-Europa is het vierjarige EnAlgae Strategische Initiatief opgezet, bestaande uit 19 partners en 14 waarnemers om duurzame technologieën voor algen-biomassa productie, bio-energie en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) mitigatie te ontwikkelen. Dr Solanki (Birmingham University), Dr Champenois (CEVA) en de heer de Visser (Wageningen UR) vertellen over hun veelbelovende projecten.