This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event 13e Nationaal Sustainability Congres

We zijn er trots op u wederom een toonaangevende editie van dit jaarlijks grootste duurzaamheidsevenement te kunnen aanbieden. Het thema is dit jaar:

The Revitalization of Sustainability: ”Dienen en verdienen

Download as iCalendar

Period 20/11/2012
Event location Congrescentrum NBC Nieuwegein Congrescentrum NBC Nieuwegein
Host DHV, VNO-NCW en InterfaceFlor
Event URL http://www.sustainability-congres.nl/
Theme(s) Others
Target group(s) Adults

Het jaar 2012 is een jaar vol jubilea op het gebied van duurzaamheid. Zo is het:

  • 60 jaar geleden (1962) dat Rachel Carlson het boek “Silent Spring” publiceerde over de wereldwijde vervuiling van het milieu door pesticiden;
  • 40 jaar geleden (1972) dat de officiële publicatie verscheen van “Grenzen aan de groei” van de Club van Rome;
  • 25 jaar geleden (1987) dat het rapport “Our Common Future” verscheen van de VN-commissie o.l.v. Brundtland;
  • 20 jaar (1992) geleden dat de RIO Earth conferentie plaats heeft gevonden;
  • 15 jaar (1997) dat het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto werd opgesteld;
  • 15 jaar (1997) geleden dat John Elkington het triple P concept bedacht (People-Planet-Profit) in het boek “Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business”

Dat alles in een jaar waarin enerzijds de financiële en economische crisis onverminderd voort duurt en anderzijds de gevolgen van het menselijk handelen steeds meer haar effecten toont: klimaatverandering, milieuvervuiling e.d. Daarnaast wordt de afhankelijkheid van de wereldeconomie van bodemschatten (grondstoffen en fossiele brandstoffen) een steeds groter probleem. Toekomstige beschikbaarheid van energie en van grondstoffen zet de continuïteit van ondernemingen en een verdere economische ontwikkeling op het spel.

Er is lang geteerd op de principes van Brundtland en de door John Elkington daaruit voortkomende denkkader van People-Planet-Profit. De tijd is rijp voor nieuwe beginselen/kaders voor duurzame ontwikkeling van de komende decennia. Maar ook voor nieuwe energie en een nieuwe focus voor de duurzaamheidsagenda voor de komende jaren. De nieuwe generatie leiders moeten kaders en handvatten krijgen voor het bouwen aan een nieuwe toekomst.

Plenair programma en spreker

We starten na de opening met een keynote speech van niemand minder dan John Elkington. Vijftien jaar geleden (1997) introduceerde John in zijn boek “Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business”  het denkkader People-Planet-Profit. Ook is hij bedenker van het woord Sustainability, de naam die hij 25 jaar geleden aan zijn adviesbureau gaf. Vanuit zijn schat aan ervaring en kennis en met zijn inspirerende visie neemt John Elkington  u mee terug naar de afgelopen periode, de ambities, de lessons learned. Maar vooral kijkt hij met u naar de toekomst:  op welke punten moet het concept/denkkader drastisch aangepast worden om tot duurzame ontwikkeling te komen in de toekomst? Welke adviezen geeft hij de leiders van de toekomst mee?

Vervolgens zal Marga Hoek (directeur De Groene Zaak) een rondetafel gesprek begeleiden met leiders/invloedrijke personen uit de afgelopen tijd. Wat zijn de lessons learned, wat is goed gegaan en wat kan en moet beter. Hoe zou dat ingevuld kunnen worden en vorm kunnen krijgen? Het gesprek zal uitmonden in een advies aan de nieuwe leiders van de toekomst. Deelnemers:

Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW
Peter Bakker, voorzitter World Business Council for Sustainable Development en ex-CEO van TNT
Herman Wijffels, hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht en co-voorzitter van Worldconnectors. Voorheen onder meer CEO Rabobank en voorzitter SER

Na de gebruikelijke themasessies ingevuld door de diverse themapartners staat in de middag een plenair onderdeel gepland met leiders van de toekomst. Deze “nieuwe leiders” pakken het advies vanuit de ochtendsessie op en werken deze in interactiviteit met de zaal uit tot een nieuw duurzaamheidskader voor de komende decennia.

Met medewerking van onder meer:

Jacqueline Zuidweg, Zakenvrouw van het Jaar 2012
Rogier Verheij, CEO NPSP Composieten
Lucas Simons, Founder and CEO NewForesight / SCOPEinsight en Young Global Leader

We sluiten af met de MVO Manager van het Jaar 2012 verkiezing