This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Ecosysteemdiensten in Nederland-verkenning betekenis en perspectieven

Ecosysteemdiensten in Nederland-verkenning betekenis en perspectieven

Ecosysteemdiensten in Nederland: verkenning betekenis en perspectieven.

Achtergrondrapport bij Natuurverkenning 2011.

Door T.C.P. Melman & C.M. van der Heide.

Een verkenning is uitgevoerd naar de potentiële betekenis van het concept ecosysteemdiensten voor het omgevingsbeleid. Vanuit de literatuur is bepaald wat het begrip inhoudt en is verkend hoe het praktisch en betekenisvol kan worden toegepast in het beleid. Een groot aantal aandachtspunten die daarbij aan de orde komen wordt aangestipt. Daarmee wordt een beeld geschetst van kracht en zwakte van het concept. Afzonderlijke aandacht wordt geschonken aan waardering en monetarisering van ecosysteemdiensten. Naast algemene beschouwingen over het concept wordt op een aantal ecosysteemdiensten meer specifiek ingegaan, toegespitst op de Nederlandse situatie. De bevindingen zijn onder meer bedoeld als input voor de natuurverkenning die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal uitbrengen.

Release date 27/10/2011
Concerned URL http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/WOT/Rapporten/WOTrapport_111.pdf
Source WOT Natuur en Milieu - Wageningen UR