This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Coalition Biodiversity 2010 (in dutch)

Folder Water

Drinkwater winnen uit grond- en oppervlaktewater kost steeds meer energie en chemicaliën voor zuivering. Het is dus belangrijk om zuinig met water om te springen, om energieverspilling en verdroging tegen te gaan.  Dat geldt nog sterker voor warm water.
Met onderstaande tips kunt u direct actie ondernemen:

  • Druppels
    Repareer lekkende kranen en leidingen. Tien druppels water per minuut lijkt weinig, maar loopt op tot 1100 liter per jaar.

  • Eén minuut
    Stap steeds één minuut eerder onder de douche vandaan. Als iedereen dat doet, besparen we jaarlijks in Nederland 28 miljard liter water en 126 miljoen m3 gas.

  • Wassen
    Spaar wasgoed op tot u met een volle wasmachine kunt wassen. Dit spaart een gemiddeld huishouden 49 wasbeurten, en 3900 liter water per jaar. (bron:http://www.milieucentraal.nl/)