This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Coalition Biodiversity 2010 (in dutch)

Folder Toelichting partnerschap Coalitie Biodiversiteit 2010

Hoe werkt de Coalitie?

Alle leden van de coalitie kunnen eigen acties op het gebied van biodiversiteit uitvoeren in samenwerking met het secretariaat. Dit gebeurt onder het gezamenlijke logo en gedragen door eenzelfde kernboodschap. De coalitiepartners blijven zelf de afzenders en communiceren met hun eigen achterban. Daarnaast zullen nieuwe acties worden opgezet en zal worden voortgebouwd op lopende initiatieven.

Waarom meedoen?

Door deel te nemen aan de Coalitie draagt u bij aan:

  • Het vergroten van de impact voor het behoud/duurzaam gebruik van biodiversiteit, door een gezamenlijke boodschap en logo voor herkenbaarheid in de communicatie.
  • Een platform voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden met voorheen niet voor de hand liggende of moeilijk bereikbare partners.
  • Kennisuitwisseling die gebruikt kan worden voor optimalisatie van communicatie en activiteiten.
  • Stroomlijning van het beleid en communicatie omtrent biodiversiteit.
  • Meer publiciteit en communicatie van succesverhalen.
  • Inhoudelijke en/of organisatorische ondersteuning vanuit het secretariaat.

Wie kan er deelnemen?

Alle organisaties (overheden, organisaties, bedrijven) die speciaal aandacht gaan schenken aan biodiversiteit en die aan onderstaande criteria voldoen, zijn van harte welkom om aan de coalitie deel te nemen. De kerngroep zal op basis van de criteria beslissen over toelating. Partners van de coalitie dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 

Criteria

  • De organisatie bevestigt de intentie om tenminste één concrete bijdrage te leveren aan de campagnedoelstellingen;
  • De organisatie vertegenwoordigt een duidelijk omschreven achterban, en/of de organisatie heeft als vereniging of koepel aantoonbaar maatschappelijk draagvlak en/of dient een expliciet doel op het gebied van biodiversiteitsbehoud of beheer;
  • De organisatie heeft bewezen actief te zijn voor het behoud of beheer van biodiversiteit, houdt het publiek belang hierbij in het oog, en bedient zich niet van illegale activiteiten;
  • De organisatie streeft in de eigen bedrijfsvoering naar duurzaam gebruik en behoud van biodiversiteit, dat wil zeggen naar continue verbetering, het verminderen van negatieve biodiversiteitsimpact en het integreren van biodiversiteitsbelangen in beleid en activiteiten.