Handleiding: Hoe stimuleer je burgers en bedrijven voor behoud van biodiversiteit?

N.a.v. het project ‘Wilde Plannen voor een Levend Leiden’ hebben NCB Naturalis gemeente Leiden, Milieudienst West-Holland en CREM een handleiding geschreven voor professionals, werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties of bedrijven en is hieronder te downloaden. De projectpartners beogen hiermee andere partijen in Nederland te inspireren om ook lokale projecten voor behoud van biodiversiteit op te starten.

De natuur in de gebouwde omgeving staat steeds meer onder druk. Braakliggend gebied wordt vol gebouwd met kantoorparken, tuinen worden betegeld en nieuwbouwwijken worden zo efficiënt mogelijk ingedeeld. NCB Naturalis gemeente Leiden, Milieudienst West-Holland en CREM ontwikkelden daarom het project  ‘Wilde Plannen voor een Levend Leiden’. Hierin werden burgers en bedrijven uit Leiden op bijzondere wijze gestimuleerd in het bedenken en uitvoeren van projecten rondom het thema biodiversiteit. De ervaringen en opgedane kennis uit het project zijn verwerkt in de handleiding ‘Burgers, bedrijven en instellingen dragen bij aan biodiversiteit in de stad’.

De projectpartners beogen hiermee andere partijen in Nederland te inspireren om ook lokale projecten voor behoud van biodiversiteit op te starten. De handleiding is geschreven voor professionals, werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties of bedrijven en is hieronder te downloaden.

Mooi voorbeeld

De handleiding wordt ingeleid door Wethouder van milieu Frank de Wit van gemeente Leiden: ‘het project vind ik een mooi voorbeeld van hoe je de bewoners en bedrijven van de stad in beweging krijgt voor de goede zaak. Er zijn prachtige initiatieven van de grond gekomen’. Naast de geleerde lessen uit Leiden wordt er uitgebreid stilgestaan bij de communicatie naar de verschillende doelgroepen. De handleiding maakt een duidelijk onderscheid in de benadering van burgers en het betrekken van bedrijven en instellingen. De aanbevelingen en voorbeelden bieden de lezer inspiratie en een praktijkgerichte  aanpak. Wanneer burgers, bedrijven en instellingen worden aangezet tot kleinschalige acties ervaren ze zelf hoe direct de eigen invloed is op de biodiversiteit in de stad.

Download hier de handleiding.

Active organisations

  • NCB Naturalis gemeente Leiden, Milieudienst West-Holland en CREM
  • NCB Naturalis, gemeente Leiden, Milieudienst West-Holland en CREM