Triple E is een organisatie die zich bezigheid met Ecologie, Economie en Experience. Naast analyses van de economische waarde van landschap en natuur maken wij ook businessplannen voor regio's en natuurterreinen. Daarnaast geven wij adviezen aan overheden en terreinbeheerders en maken met boeken en andere publicaties over natuurbeheer. Ook organiseren we landschapsveilingen (www.landschapsveiling.nl)  teneinde de inkomsten voor natuur en landschap door bedrijven en particuleren te vergroten. Educatie wordt verzorgd door twee boten van de stichting Reinwater. Triple E is partner in het EU-life programma Business & Biodiversity (www.business-biodiversity.eu). Voor meer info zie www.tripleee.nl

Category: Members coalition biodiversity 2010
info at tripleee.nl
+31 (0)26 370 14 81
Oude kraan 8, 6811 LJ Arnhem

Main topics covered

  • Innovations
  • Financing Biodiversity Management
  • Public Opinion About Biodiversity And Public Awareness