Permacultuuronderwijs en -ontwerp: biodiversiteit en systeemecologie als ontwerpmethodes voor veerkrachtige samenleving.

Category: Members coalition biodiversity 2010
info at aardwerk.org
0642844081
Prinsenbosch 36B, Gilze

Contact details

Permacultuurontwerp richt zich bewust op het toepassen en ontwikkelen van biodiversiteit om duurzaam veerkrachtig te kunnen voorzien in de behoeften van mens en samenleving. Permacultuur biedt een schatkist aan concrete en praktische gereedschappen om vorm te geven aan biodiversiteit. Educatie is daarbij een integraal en essentieel onderdeel.

Voorbeelden

Aardwerk introduceerde in 2009 het PermaBlitz-concept in Nederland voor Transition Town Eindhoven. Permablitz is de transformatie van de achter/voortuin in één dag tot biodivers eetbaar groen in een coöperatief proces met een groep vrijwilligers die elkaars tuin 'blitzen'. Het Permablitz concept komt oorspronkelijk uit Melbourne, Australië.

Aardwerk initieerde in het kader van een duurzaamheidsproject 2010/2011 bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg de transitie van de schooltuin tot een permacultuursysteem waarin biodiversiteit gebruikt wordt als instrument voor integrale plaagbestijding, kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen in opbrengst door combinatieteelt en no-till sheet mulching. Mede door dit project ontwikkelden zich initiatieven als de permacultuurwerkgroep Tilburg en het Educatief en Eetbaar Groen programma als een van de Brabantse Parels van Biodiversiteit (van Martin de Wolf en Diana van Bokhoven).

Aardwerk organiseert jaarlijks een Permaculture Design Course (PDC).

Main topics covered

  • Sustainable Use Of Biodiversity
  • Ecosystem Integrity And Ecosystem Goods And Services
  • Knowledge Of Biodiversity