This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Coalition Biodiversity 2010 (in dutch)

Folder Archief: Opdrachtverlening tijdens biodiversiteitsjaar

De coalitie heeft een opdrachtenregeling gehad in maart en juni 2010. Hieronder worden de projecten beschreven, waaraan de Coalitie heeft bijgedragen. 

 

 

 

 

Nachtdieren in de dierentuin
In samenwerking met de Vlinderstichting organiseerde de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen nachtvlindernachten: op verschillende vrijdagen en zaterdagen in de zomermaanden hebben 12 Nederlandse dierentuinen ’s avonds hun deuren geopend voor activiteiten speciaal gericht op nachtdieren en nachtvlinders. Tijdens deze avond konden bezoekers kennis maken met de enorme verscheidenheid aan nachtdieren. Zo werden er onder andere rondleidingen en safari’s gehouden en werden nachtvlinders gelokt met behulp van stroop. In totaal zijn 10.317 mensen in contact gekomen met de mooie wereld van nachtvlinders. Ook was er uitgebreide media-aandacht voor dit project, voornamelijk in regionale kranten. 

Sail Amsterdam, een armada voor biodiversiteit
Op 18 augustus voer Fleur de Passion, het vlaggenschip van Antinea Foundation, mee tijdens de SAIL IN Parade in Amsterdam. Tijdens SAIL (19 t/m 23 augustus) werd er dagelijks een multimedia presentatie over biodiversiteit in de oceanen worden gepresenteerd (om 14:00 en om 16:00) in club Panama. Deze 6 shows zijn zeer goed bezocht. Op zaterdag 21 augustus was er een kleurwedstrijd voor kinderen. Voorafgaand aan SAIL heeft het schip twee weken onderzoek gedaan naar biodiversiteit in de Waddenzee en het IJmeer.

De groene school leeft
CREM ontwikkelde in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, Gemeente Leiden, Fonds 1818, Stichting Openbaar Onderwijs Leiden en Stichting ElemenTree, materialen om scholen in de regio Leiden te stimuleren hun schoolpleinen te vergroenen. Schoolpleinen zijn nu vaak betegeld, terwijl zij goed gebruikt kunnen worden om de biodiversiteit te vergroten. Naast extra ruimte voor vogels en insecten leveren groene schoolpleinen ook ideaal studiemateriaal voor natuurlessen. Ook voor de wijk zelf heeft een groen schoolplein een toegevoegde waarde. De website voor schoolbesturen is vanaf eind augustus 2010 online. In oktober 2010 is een game voor leerlingen op scholen gelanceerd. In maart 2011 zal een publiciteitscampagne gestart worden om Groene Scholen ook landelijk onder de aandacht te brengen. 

Insectenrijkdom Eetbare Stad
De gemeente Groningen en Natuur-en Milieufederatie Groningen hebben bewoners en organisaties gestimuleerd om op verschillende locaties in de stad Groningen fruitbomen en eetbaar groen te planten om zo bijen en vlinders weer terug te krijgen in de stad. In een volkstuinencomplex is een smulroute aangelegd met noten- en fruitbomen langs openbare wandelpaden. In natuurgebied Kardinge zijn twee smulbossen aangelegd, waarvan 1 met oude rassen. De eerste boom hiervoor is op 6 november geplant. Ook zijn er verschillende buurt- en kindermoestuinen aangelegd, en hebben veel enthousiaste Groningers fruitbomen in hun eigen wijk geplant.  Er zijn verschillende workshops en lezingen georganiseerd voor bewoners. Ook is er een kaart met wandeling langs plukfruit gemaakt.

Gemeentelijke ambassadeursoorten
Novioconsult heeft -in samenwerking met de Vlinderstichting, Ravon, SOVON Vogelonderzoek Nederland, BLWG en de Zoogdierenvereniging- Nederlandse gemeenten gestimuleerd om een eigen ambassadeursoort te kiezen. Ambassadeursoorten zijn een effectieve en leuke manier om aandacht van een groot publiek te vragen voor biodiversiteit. Novioconsult biedt, onder andere door een website en helpdesk, ondersteuning bij het keuzeproces. De website werd op 31 augustus gelanceerd: www.ambassadeursoorten.nl. Dit project zal ook in 2011 worden voortgezet. In 2010 hebben 21 gemeenten een ambassadeur gekozen. 

BioB@ttle

De gemeente Amersfoort en ECNC voerden tussen 25 september en 13 december samen BioBattle uit: een social game over biodiversiteit, waarmee jongeren tussen de 15 en 25 interactief uitgedaagd worden om zelf in actie te komen voor behoud van biodiversiteit. BIOB@ttle is een game die zich zowel virtueel (met een internet community/website) als in het echte leven afspeelde (speelkaarten en fotoshoots).Het spel stimuleerde spelers een actieve bijdrage te leveren aan de bescherming van biodiversiteit en nodigde instellingen en bedrijven uit op eigen creatieve wijze te participeren. In totaal hebben ruim 400 jongeren, voornamelijk uit de gemeente Amersfoort, het spel gespeeld. In een uitgebreide finale is de BioBabe van Amersfoort gekozen. Op dit moment evalueert de gemeente Amersfoort dit project en kijkt daarbij naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een vervolgeditie. 

Stoere Vrouwen
Stoere Vrouwen willen mensen laten zien dat consumenten invloed hebben op het behoud van biodiversiteit door de keuzes die zij maken. In 2010 hebben zij dat gedaan met drie verschillende projecten. Via StoereSpionnen: medewerkers die in hun eigen bedrijf hun werkgever stimuleren zijn bedrijfsvoering te verduurzamen. De spionnen onderling voerden een competitie wie als eerste veranderingen kreeg doorgevoerd. In totaal zijn 30 spionnen actief geweest en hebben 9 bedrijven veranderingen doorgevoerd in hun werkwijze. Daarnaast waren er de StoereMuzes, een groepje van 10 muzes dat bazen van grote bedrijven op liefdevolle wijze gestalkt hebben om hen zo te overtuigen hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Ze benaderden onder andere Cargill, ABN AMRO en KPMG. Ten slotte ontvingen 260 vrouwen een welkomstpakket als StoereVrouw met een aantal gratis producten en achtergrondinformatie. 

Natuur in de Stad
De tv-serie Natuur in de stad (NCRV) zond zond tussen 11 november en 26 december iedere zondagavond een uitzending uit waarin natuur en biodiversiteit in de stedelijke omgeving centraal stond. Aflevering drie over Bergen op Zoom ging specifiek over biodiversiteit, met veel aandacht voor lokale streekprodcuten. Enthousiasmerende voorbeelden zetten kijkers aan om zelf ook actief te worden in het behoud van biodiversiteit. Met de serie zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen bereikt. De afleveringen zijn hier terug te kijken.  

Fleur de Bij
Fleur de Bij neemt je mee op een gevleugeld avontuur: in opdracht van haar Bijenkoningin gaat zij op zoek naar hulp voor haar bijenvolk. Op haar reis ontmoet zij vele nieuwe vrienden, met én zonder vleugels! Lukt het Fleur om hulp te vinden voor haar bijenvolk?
In dit boek maken kinderen kennis met het nijvere bijenvolk. Het is een leerzaam en vrolijk boek, vol tips voor kinderen die zelf vanuit hun achtertuin of balkon de bijen willen helpen bij hun belangrijke taken. Fleur de Bij kwam in het najaar van 2010 uit bij uitgeverij Openbook in samenwerking met de Bijenstichting. In ieder boek zit een zakje bijvriendelijk bloemenzaad, om te zaaien zodat de bijen geholpen worden om hun voedsel te vinden. Bestellen kan via info(at)openbook.nu.

Help mee aan een gezonde zee:
Vereniging Kust & Zee en Get Wet Maritiem organiseerden een interactieve tentoonstelling over de biodiversiteit in de Noordzee in SEA LIFE Scheveningen. Deze tentoonstelling trok tussen september en december ruim 200.000 bezoekers. Op 12 december is een gedeelte van de tentoonstelling verplaatst naar een bezoekerscentrum op de Pier van Scheveningen. Dit bezoekerscentrum zal naar verwachting 2 miljoen bezoekers trekken in 2011. In Sea Life zijn ruim 120.000 exemplaren uitgedeeld van de Kust & Zee special over biodiversiteit.  In het bezoekerscentrum krijgen mensen via interactieve zuilen tien tips hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het behoud van biodiversiteit in de Noordzee. Een korte film hierover met mooie beelden van de Noordzee is ook via internet verspreid.