This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Coalition Biodiversity 2010 (in dutch)

Folder Structuur van de coalitie

Het secretariaat van de Coalitie is verantwoordelijk voor de communicatie met de partners en de organisatie van evenementen, en wordt aangestuurd door een kerngroep van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

 

 

 

  1. De kerngroep
    De kerngroep ontwikkelt de strategie voor de Coalitie, in overleg met het secretariaat. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI), Jumbo Supermarkten, NCB Naturalis en IUCN NL en wordt voorgezeten door Anne Bliek-de Jong, Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland.

    De kerngroep neemt besluiten, zet de koers uit en stelt het secretariaat  op de hoogte van besluiten. De kerngroep komt een keer per twee maand maanden bijeen. Er zijn nauwe banden tussen de Maatschappelijke Taskforce Biodiversiteit en de kerngroep van de Coalitie. Daarbij houdt de Taskforce ook de lange termijn in het oog.

  2. Het secretariaat
    Het secretariaat houdt overzicht van alle activiteiten. Zij zijn de motor achter de planning en uitvoering van de verschillende acties. Verder onderhouden zij contacten met de partijen die bij de verschillende acties betrokken zijn, monitort en rapporteert over de voortgang en bieden ze waar nodig en mogelijk praktische ondersteuning. Deze ondersteuning omvat onder meer het aandragen van contacten op het gebied van communicatie en biodiversiteit, het aandragen van inhoudelijke informatie op het gebied van biodiversiteit en het geven van advies op het gebied van communicatie.

    Het secretariaat ondersteunt daarnaast de werkzaamheden van de kerngroep en de coalitie van partners. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleveren van ondersteunende informatie, het organiseren van bijeenkomsten en het rapporteren hierover.

Voor vragen over de Coalitie Biodiversiteit 2010 kunt u contact opnemen met het secretariaat via 2010(at)biodiversiteit.nl of 071-5687648.

De Coalitie Biodiversiteit 2010 wil na het Biodiversiteitsjaar graag doorgaan en zoekt op dit moment naar (financiële en organisatorische) mogelijkheden voor een meer permanente vormgeving